Om Republikken Moldova

Republikken Moldova, med hovedstaden Chişinău, er beliggende i Østeuropa, grænsende til Rumænien og Ukraine. Fra 1945-1991 udgjorde landet en delrepublik i Sovjetunionen. Moldova erklærede suverænitet den 23. juni, 1990, og blev erklæret uafhængig den 27. august, 1991.[1]

Det officielle indbyggertal for Moldova er omkring 3,5 millioner. Størstedelen af indbyggerne er af etnisk rumænsk oprindelse, mens andre større mindretal udgør russere, ukrainere og gagauzere, som er et kristent tyrkisktalende folk. Det officielle hovedsprog er således også rumænsk, mens russisk, ukrainsk og gagausisk udgør anerkendte regionale sprog.[2]

Siden løsrivelsen fra Sovjet, har Moldova fungeret som et parlamentarisk demokrati med en republikansk forfatning.[3]

Danmark har ingen ambassade i Moldova – således dækker den danske ambassade i Rumænien både Rumænien og Moldova.[4]

Moldovas historie i nyere tid
Grunden for den etniske diversitet i Moldova skal, som med så meget andet, findes i historien. Omkring slutningen af Middelalderen udgjorde Moldova den østlige del af det rumænske fyrstendømme Moldavien, som var under tyrkisk overherredømme. Under Napoleonskrigene i starten af 1800-tallet erobrede den russiske tsar den østlige del af Moldavien – et område der herefter omtaltes som Bessarabien, og som forblev under russisk kontrol indtil den russiske revolution i 1917. Fra 1920 til 1940 var Bessarabien en del af kongeriget Rumænien indtil Stalin tvang Rumænien til at overgive Bessarabien til Sovjetunionen. Under sovjetisk styre, blev Bessarabien slået sammen med den såkaldte moldoviske autonome sovjetrepublik, som Sovjet havde oprettet i 1920erne. Fremadrettet blev dette kendt som en ny moldovisk sovjetrepublik, indtil løsrivelsen fra Sovjet i 1990 med efterfølgende uafhængighed i 1991.[5]

Økonomi
Efter Sovjetunionens fald har Moldova ikke gennemført større hverken politiske eller økonomiske reformer, og er i dag det fattigste land i Europa, med et minimum af udenlandske investeringer.[6] Til trods for positive vækstrater, lever omkring 25% af befolkningen under fattigdomsgrænsen.[7]
Befolkningen er primært beskæftiget indenfor service og landbrug,[8] men mange yngre moldovere har opnået rumænsk statsborgerskab og arbejder i dag i Rumænien eller andre lande i EU.[9]

[1] http://da.wikipedia.org/wiki/Moldova

[2] http://da.wikipedia.org/wiki/Moldova

[3] http://rumaenien.um.dk/da/om-moldova/indenrigspolitisk-sitaution/

[4] http://rumaenien.um.dk/da/om-moldova/ (må jeg refere til um’s hjemmeside?!)

[5] http://da.wikipedia.org/wiki/Moldova

[6] http://da.wikipedia.org/wiki/Moldova

[7] http://rumaenien.um.dk/da/om-moldova/oekonomisk-situation/

[8] http://rumaenien.um.dk/da/om-moldova/oekonomisk-situation/

[9] http://da.wikipedia.org/wiki/Moldova