Konsulatets opgaver

Et konsulat er en statslig repræsentation i en fremmed stat. (Wikipedia)

Moldovas konsulat har mange opgaver. Nedenfor er en liste af nogle af de ting som vi typisk hjælper med men vi kan hjælpe med langt mere.

Moldovas borgere i Midt og Nordjylland.

Konsulatet er et samlingssted for Moldovas borgere i Midt- og Nordjylland. Her kan vi sammen fejre helligdage og nationale mærkedage.

Erhvervslivet

Moldova er et land i rivende udvikling. Såvel landets købekraft som produktion er steget eksplosivt indenfor de sidste år. Med udsigter til EU-medlemskab og med en lang række frihandels zoner er Moldova et attraktivt land for investeringer.

Konsulatet er det danske erhvervsliv behjælpeligt med at starte samarbejde med Moldova. Vi har erfaringer med at formidle kontakt til såvel leverandører og producenter som potentielle kunder.

Foreningslivet og civilsamfundet

Konsulen har selv mange års erfaring fra lokalt foreningsarbejde. Følgelig deraf er konsulatets netværk indenfor civilsamfundet stort. Konsulatet kan være behjælpelig med at finde gode troværdige projektpartnere i Moldova. Konsulatet kan også hjælpe med at verificere lokale kontakter eller hjælpe med evt. papirarbejde i forbindelse med humanitær bistand til Moldova.

Danskere med interesse for Moldova

Konsulatet skaber rammerne for kulturelle og folkelige udvekslinger. Her kan danskere med interesse i Moldova mødes, dyrke deres passion for landet og lære mere om hendes sprog og kultur.

Konsulatet er også gerne behjælpelige med råd og vejledning til danskere der planlægger deres rejse til Moldova.